Hà Nội cho chuyển mục đích dùng đất nông nghiệp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1/1/2012, thành phố Hà Nội cho phép các hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư (không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND vừa mới ban hành (thay thế Quyết đinh 121/2009/QĐ-UBND) thì chỉ áp dụng đối với đất vườn, ao liền kề với đất ở (trong cùng một thửa) và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư. Không áp dụng đối với đất nông nghiệp do Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các hợp tác xã, các tổ chức khác đang quản lý, sử dụng; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích; quỹ đất 5%, 10% giao cho hộ gia đình, cá nhân làm kinh tế vườn.

Theo đó, căn cứ để quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân, có ý kiến của Ủy ban Nhân dân phường, xã xác nhận. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất là các hộ gia đình, cá nhân đó phải thuộc đối tượng được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất không vi phạm hành chính và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai. Hộ gia đình, cá nhân xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải là người chấp hành đúng pháp luật đất đai ở địa phương, được Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi có đất xác nhận và có văn bản cam kết cụ thể theo đúng quy định.

Thời hạn sử dụng đất sau khi được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất là đất ở lâu dài. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã quyết định phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất theo đề nghị của liên ngành./.

Tin bán mới nhất:

Bình luận:

Chưa có bình luận nào.