Hà Nội: Yêu cầu rà soát việc chuyển nhượng, sử dụng đất nông nghiệp

Các công trình này bao gồm các trường hợp đã được TP chấp thuận về chủ trương và các trường hợp đang làm thủ tục để được chấp thuận chủ trương.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (chủ yếu là xây dựng nhà ở để bán) đã làm nảy sinh phức tạp trong quản lý đất đai. Có một số trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, gây tranh chấp, khiếu kiện. Tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18-1-2010, UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn TP. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại quyết định nêu trên.

(Theo HNM)

Tin bán mới nhất:

Bình luận:

Chưa có bình luận nào.