Đất mua bán trao tay có thể được cấp phép xây dựng

Đó là nội dung trong dự thảo nghị định về giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng được bộ xây dựng đưa ra ngày 21-10.

Theo đó, giấy tờ mua bán đất giữa các cá nhân sẽ được coi là giấy tờ hợp pháp. Ngay cả khi cá nhân không có bất cứ giấy tờ hợp lệ gì về đất nhưng được cấp UBND xác nhận là đất không tranh chấp thì vẫn được cấp phép xây dựng.

Theo một lãnh đạo Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, nếu quy định khi người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được cấp phép xây dựng thì nhiều người dân sẽ không xây được nhà, bởi không có loại giấy này. Do vậy, cần tạo điều kiện cho người dân hợp thức hóa quyền sử dụng đất.

Dự thảo nghị định quy định, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phải có bản sao chứng thực một trong những giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất (dự thảo liệt kê gần 20 loại). Trong đó, giấy tờ mua bán đất giữa các cá nhân cũng được coi là giấp tờ hợp pháp về đất. Ngay cả khi cá nhân không có bất kỳ giấy tờ gì về đất, nhưng được UBND cấp xã xác nhận đất đó đang sử dụng không có tranh chấp, thì vẫn được xét cấp giấy chứng nhận…

Ngoài ra, dự thảo cũng đề cập việc phải xin ý kiến của các cơ quan cấp trên khi xin phép xây dựng. Cụ thể, đối với khu vực chưa có quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và thiết kế đô thị thì phải có ý kiến chấp thuận của Bộ Xây dựng đối với công trình đặc biệt, công trình cấp 1. Các công trình còn lại phải có ý kiến chấp thuận của UBND cấp tỉnh.

Quy định này có thể đẻ thêm thủ tục, kéo dài thời gian cấp giấy phép. Theo ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, ở TP HCM và Hà Nội, công trình cấp 1 khá nhiều mà bộ khó quản hết. Vì vậy, Bộ Xây dựng nên giao hết quyền cho địa phương.

Tin bán mới nhất:

Bình luận:

Chưa có bình luận nào.